photo 1 (3)

“Home, swede home”

September 7th, 2015  |  Published in News

Under hösten 2014 hade vi ett mindre pilotprojekt med videolab för Newcomers (https://www.facebook.com/artlabforall) i samarbete med Art Lab for All och RFSL. I det deltog 15 hbtq- personer från RFSL Newcomers (asylsökande) under 8 sessioner, 2 timmar per session. Projektet kallades “Home, swede home” (https://vimeo.com/118814641). Det resulterade i 10 berättelser, där varje individ haft möjlighet att göra en berättelse om sitt liv sen de anlände till Sverige genom fotografi.

Processen inleddes med en diskussion om temat och storyboard, som ett pedagogiskt sätt att strukturera de personliga berättelserna. Deltagarna valde 10 fotografiska scener och gjorde en berättelse baserad på storyboarden. Berättelsen dokumenterades på video. Deltagarna samarbetade med varandra och alla bidrog till det slutgiltiga resultatet. Deltagarna använde verktyg som de lärnt sig under processen, för att göra sina röster hörda och öka sin synlighet.

newcomers

Genom berättande av sitt förflutna, nutid och framtid uttrycktes orättvisor och förtryck fråm deltagarnas hemländer runt om i världen, främst på grund av sin sexuella läggning, och även svårigheter under asylprocessen i Sverige.

Alla deltog aktivt och kreativt i strukturerandet av de personliga berättelserna. Alla inblandade hjälpte varandra och därigenom stärktes relationerna inom gruppen. Tolerans och demokrati dominerade varje aktivitet. Resultaten är baserat på processen och en konkret visuellt format. Deltagarna har undersökt olika sätt att kommunicera verktyg och att hitta sina personliga uttryck när gruppen hjälper varandra.

Workshops är framtagna av konstnären och konstpedagogen Liz K. Peñuela som har 8 års erfarenhet som koordinator av kreativa projekt för barn, ungdomar och vuxna. Hon tror på den konstnärliga och kreativa potentialen hos varje enskild individ på jorden.

Comments are closed.


latest work